Inhoud van de opleiding

Module 1: Sporten met hond en mens (2 dagen)

In deze module leer je hoe je sportieve activiteiten met honden en mensen zodanig vorm geeft dat iedereen er met plezier aan kan blijven mee doen.

De nadruk ligt op de bewegingsleer van honden en je leert het gedrag van honden (beter) lezen. Na voltooien van de module weet je waar je op moet letten om overbelasting en/of blessures te voorkomen. We staan uitgebreid stil bij de bewegingsleer van honden, omdat honden vaak niet aangeven dat ze ergens last van hebben. Met meer zicht op wat ‘normaal’ is voor een hond, kan je in een vroeg stadium signaleren of bepaalde oefeningen moeten worden aangepast. Je bent na deze module zeker géén hondenfysiotherapeut. Dat is een vak apart en we bespreken ook wanneer je doorverwijst naar een specialist zodat het sporten voor de hond veilig en leuk blijft.

Na voltooien van deze module heb je ook kennis van de meest voorkomende fysieke klachten bij mensen en hoe je daar de oefeningen op aanpast. We nemen je mee in klassieke WOOFCAMP-oefeningen en belichten die vanuit verschillende kanten zodat je goed begrijpt wat erbij komt kijken om het sporten niet alleen veilig, maar vooral ook uitdagend en leuk te houden voor iedereen.

Tot slot heb je voldoende bouwstenen om een leuke sportles vorm te geven en uit te dragen.

Datum: zaterdag 27 en zondag 28 februari 2021
Tijd: 10:00-17:00 uur
Kosten: EUR 325,-

 

Module 2: Energieoverdracht – verbale en non-verbale communicatie bij honden en mensen (2 dagen)

Energieoverdracht is een overkoepelende term waarachter vooral heel veel communicatie schuilgaat – verbaal, non-verbaal en op energetisch niveau. In deze module leer je hoe je met hond en mens het beste kan communiceren zodat iedereen zich gehoord voelt en daardoor precies die instructies, tips en handvatten krijgt die nodig zijn zodat samen sporten leuk en leerzaam is.

We staan stil bij de manier hoe honden communiceren. Je leert hun signalen op tijd en op de juiste manier te lezen en interpreteren.

Communicatie vindt altijd plaats in een bepaalde context. Voor honden wordt de context bepaald door de omgeving, de andere honden, de dynamiek die tussen de honden bestaat en de plaats die zij daarin innemen. De mens zit wat ingewikkelder in elkaar en brengt ook allerlei overtuigingen in. Zonder dat hij zich daarvan bewust is. De bril waardoor we kijken bepaalt over het algemeen wat we waarnemen en hoe we een situatie ervaren. Kenmerkend voor WOOFCAMP is, dat we juist stilstaan bij dit stuk bewustwording. Het is namelijk niet alleen ontzettend verhelderend om je bewust te worden van de bril die je op hebt in je interactie met mensen en honden. Je bent ook een veel betere coach en instructeur wanneer je dit doorhebt en je kan mens en hond daardoor veel beter begeleiden en ervoor zorgen dat ze hun doelen bereiken.

En dan is er tot slot de communicatie tussen mens en hond. Honden zijn zeer gevoelig voor energie en daarom spreken we in deze relatie ook van energieoverdracht. De dynamiek tussen mens en hond kan je heel veel vertellen over wat er bij wie moet worden af- of aangeleerd zodat vermeend “probleemgedrag” van een hond die bijvoorbeeld chronisch aan de riem trekt, verdwijnt als sneeuw voor de zon. In de module 4 gaan we nog veel dieper in op probleemgedrag en hoe je daar in je sportieve activiteiten mee omgaat.

Datum: zaterdag 27 en zondag 28 maart 2021
Tijd: 10:00-17:00 uur
Kosten: EUR 325,-

 

Module 3: Verdieping – lesgeven met oog voor individuele uitdagingen & omgaan met probleemgedrag (2 dagen)

Deze module bouwt voort op module 1 en 2 en is een verdieping. Je leert hoe je het sporten met honden interessant maakt voor verschillende mensen en honden. Daardoor zijn je activiteiten boeiend voor een breed publiek. Je deinst ook niet (meer) terug voor het werken met zogenaamd moeilijke honden met probleemgedrag, want je hebt geleerd hoe je daar mee om moet gaan. Je krijgt tools aangereikt waarmee je probleemgedrag kan aanpakken en waardoor je gaat zien wat er bij hond en/of mens moet worden aan- of afgeleerd om tot het gewenste resultaat te komen.

De begeleiding van dit proces valt en staat met het kunnen signaleren, uitleggen en aanpakken van de angel van het probleem. Je leert hoe je hierover communiceert en hoe je de vooruitgang kan monitoren. Daarnaast besteden we aandacht aan het creëren van een veilige (les)omgeving zodat iedereen gemotiveerd blijft om aan zichzelf en de uitdagingen te werken. Je lessen krijgen een bepaalde diepgang die mensen en honden weten te waarderen.

Datum: zaterdag 17 en zondag 18 april 2021
Tijd: 10:00-17:00 uur
Kosten: EUR 325,-

 

Module 4: Omgaan met omgevingsinvloeden (3x 3uur in de ochtend en/of avond)

Dit is een echte praktijkmodule waarbij je leert externe factoren op constructieve manier te integreren in je sportieve activiteiten. Welke invloed heeft het sporten op verschillende locaties op hond en mens? Waarom is afwisseling juist zo goed? Hoe ga je om met onverwachte situaties tijdens het sporten? Denk daarbij aan voorbij rennende sporters of een voetbal die ineens de rust en concentratie verstoort. Hoe verwerk je de uitdagingen van je cursisten in de les waardoor iedereen er wat van kan leren?

We lichten ook het tipje van de sluier op van hoe WOOFCAMP-lessen zijn opgebouwd en waarom dat zo ondersteunend is bij het trainen van aandachtsboog en concentratievermogen van hond (en mens). De kracht zit hem in de opbouw, de thema’s en de wisseling van locatie op bepaalde momenten. Je gaat dit in deze module vooral zelf in de praktijk ervaren. In de Certificatie module krijg je alle bouwstenen nader uitgelegd en kan je aan de slag met het bouwen van je eigen lessen.

Datum: vrijdag 7 en zaterdag 8 mei 2021
Tijd: TIJD TIJD TIJD??? 
Kosten: EUR 165,-

 

Module 5: Certificatie module (1 dag)

Deze module is de kers op de taart van de opleiding Sport-instructeur voor Honden van de WOOFCAMP-Academy. Al hetgeen wat geleerd is in bovenstaande modules gaat als een complete puzzel samenvallen. We keren nog eens terug naar wat belangrijke theorie die de fundering voor de praktijk vormt. Je leert hoe je sportactiviteiten voorbereidt en (logisch) opbouwt aan de hand van thema’s. Je krijgt zicht op wat er nodig is om je klanten goed te begeleiden en te binden. Dit gaat, net als bij de andere modules gepaard met praktijk oefeningen en opdrachten.

Om voor certificatie in aanmerking te komen bereid je een sportieve activiteit voor (schriftelijk verslag), geef je deze activiteit in de praktijk en maak je het theoretische examen.

En omdat dit wellicht het beginpunt is van jouw eigen bedrijf, krijg je als bonus een overzicht van wat je allemaal moet weten over het opstarten van je eigen bedrijf. Het is ook mogelijk daar meer begeleiding in te krijgen door onze coach.

Datum: zondag 30 mei 2021
Kosten: EUR 165,-

 

Examen

Het examen bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Vooraf ingeleverde moduleopdrachten voor modules 1, 2, 3 en 4. Ze moeten allen met een voldoende zijn beoordeeld.
  • Schriftelijk examen van 2 uur (meerkeuzevragen en open vragen)
  • Praktijk examen (het geven van een deel van een sportles)

Datum: zaterdag 26 juni 2021 

Kosten: EUR 145,-

Herexamen: EUR 95,-

Instructeursopleiding

Complete opleiding Sport-instructeur voor Hond & Mens

Complete opleiding Sport-instructeur voor Hond & Mens

Op een leuke en verantwoorde manier leren lesgeven aan mensen en honden. Verdeeld over een periode van 4 maanden vinden er 5 weekend-modules en een examen plaats. Klik op de "bekijk meer" button hieronder om alles in een keer te bekijken (of bekijk de losse modules als je nog geen volledige opleiding wilt beginnen, want de modules zijn ook los te volgen).

Bekijk meer
  • Datum:zie omschrijving
  • Tijd :10:00-17:00
  • Locatie:Haarlem
  • Kosten:€ 1.386,00