Opleiding Sport-instructeur voor Hond en Mens

inschrijfformulier onderaan de pagina

Weekend 1

Sporten met hond en mens

In deze module leer je hoe je sportieve activiteiten met honden en mensen zodanig vorm geeft dat iedereen er met plezier aan kan blijven mee doen.

De nadruk ligt op de bewegingsleer van honden en je leert het gedrag van honden (beter) lezen. Na voltooien van de module weet je waar je op moet letten om overbelasting en/of blessures te voorkomen. We staan uitgebreid stil bij de bewegingsleer van honden, omdat honden vaak niet aangeven dat ze ergens last van hebben. Met meer zicht op wat ‘normaal’ is voor een hond, kan je in een vroeg stadium signaleren of bepaalde oefeningen moeten worden aangepast. Je bent na deze module zeker géén hondenfysiotherapeut. Dat is een vak apart en we bespreken ook wanneer je doorverwijst naar een specialist zodat het sporten voor de hond veilig en leuk blijft.

Na voltooien van deze module heb je ook kennis van de meest voorkomende fysieke klachten bij mensen en hoe je daar de oefeningen op aanpast. We nemen je mee in klassieke WOOFCAMP-oefeningen en belichten die vanuit verschillende kanten zodat je goed begrijpt wat erbij komt kijken om het sporten niet alleen veilig, maar vooral ook uitdagend en leuk te houden voor iedereen.

Tot slot heb je voldoende bouwstenen om een leuke sportles vorm te geven en uit te dragen.

Datum: zaterdag 18  &  zondag 19 februari 2023
Tijd*:
+/- 9:30-17:30 uur


Weekend 2

Stabiel Leiderschap – bouwen aan een goede relatie dmv energieoverdracht

Energieoverdracht is een overkoepelende term waarachter vooral heel veel communicatie schuilgaat – verbaal, non-verbaal en op energetisch niveau. In deze module leer je hoe je met hond en mens het beste kan communiceren zodat iedereen zich gehoord voelt en daardoor precies die instructies en tips krijgt die nodig zijn zodat samen sporten leuk en leerzaam is. Wanneer je helder, zuiver en bewust communiceert en handelt en je “shit op orde hebt” ben je een stabiel leider. Dat heeft niets met dominant of streng zijn te maken, maar vooral met een bewuste en respectvolle houding naar je zelf en de hond. Hiervoor is het belangrijk dat we meer leren over en begrijpen hoe honden en mensen communiceren.

We staan stil bij de manier hoe honden communiceren. Je leert hun signalen op tijd en op de juiste manier te lezen en interpreteren.

Communicatie vindt altijd plaats in een bepaalde context. Voor honden wordt de context bepaald door de omgeving, de andere honden, de dynamiek die tussen de honden bestaat en de plaats die zij daarin innemen. De mens zit wat ingewikkelder in elkaar en brengt ook allerlei overtuigingen in. Zonder dat hij zich daarvan bewust is. De bril waardoor we kijken bepaalt over het algemeen wat we waarnemen en hoe we een situatie ervaren. Kenmerkend voor WOOFCAMP is, dat we juist stilstaan bij dit stuk bewustwording. Het is namelijk niet alleen ontzettend verhelderend om je bewust te worden van de bril die je op hebt in je interactie met mensen en honden. Je bent ook een veel betere instructeur wanneer je dit doorhebt en je kan mens en hond daardoor veel beter begeleiden en ervoor zorgen dat ze hun doelen bereiken.

En dan is er tot slot de communicatie tussen mens en hond. Honden zijn zeer gevoelig voor energie en daarom spreken we in deze relatie ook van energieoverdracht. De dynamiek tussen mens en hond kan je heel veel vertellen over wat er bij wie moet worden af- of aangeleerd zodat vermeend “probleemgedrag” van een hond verdwijnt als sneeuw voor de zon. 

Datum: zaterdag 11  &  zondag 12 maart 2023
Tijd*:
+/- 9:30-17:30 uur

 

Weekend 3

Omgaan met omgevingsinvloeden

Dit is een echte praktijkmodule waarbij je leert externe factoren op constructieve manier te integreren in je sportieve activiteiten. Welke invloed heeft het sporten op verschillende locaties op hond en mens? Waarom is afwisseling juist zo goed? Hoe ga je om met onverwachte situaties tijdens het sporten? Denk daarbij aan voorbij rennende sporters of een voetbal die ineens de rust en concentratie verstoort. Hoe verwerk je de uitdagingen van je cursisten in de les waardoor iedereen er wat van kan leren?

Verwacht zelf veel aan het sporten te zijn en je gaat ook al meer les geven. Je 

Na afloop van dit weekend heb je onderdelen van een les gegeven en ben je zelf lekker veel aan het sporten geweest. Je ervaart in korte tijd achter elkaar de kracht van de doordachte opbouw van de WOOFCAMP-methodiek. Deze ervaring en de aangerijkte bouwestenen ga je gebruiken om een eigen les te maken.

Datum: vrijdag 31 maart  &  zaterdag 1 april 2023
We hebben 3 lesblokken van ieder circa 3 uur verdeeld over 2 aaneengesloten dagen. Elk lesblok bestaat uit een volledige les, theorie, uitleg en nabespreking. Tussen de bijeenkomsten ben je vrij.

Tijden*
vrijdagavond
+/- 17:30-20:30
zaterdag
+/-9:30-13:00 & +/-15:00-17:30


Weekend 4

Het Coachingsproces – lesgeven met oog voor individuele uitdagingen & omgaan met probleemgedrag 

In deze module zetten we het coachingsproces van hond en mens centraal. Om iemand te kunnen coachen moet je eerst weten waarom iemand meedoet met WOOFCAMP. Wil hij het doen voor de gezelligheid? Fit worden? Relatie met de hond verbeteren of zelfs probleem gedrag aanpakken? We laten je zien en ervaren hoe je de leerdoelen van je deelnemers in je lessen integreert en hoe je omgaat met uitdagende situaties. Door dit toe te passen maak je het sporten op een veilige en uitdagende manier boeiend voor de diverse hond-mens-teams met hun persoonlijke leerdoelen.

WOOFCAMP staat bekend als de plek waar ook zogenaamd “moeilijke” honden met probleemgedrag welkom zijn. Beter nog WOOFCAMP is ontstaan vanuit de behoefte van gedragstherapie klanten om in een ontspannen en leuke omgeving te blijven werken aan de band met hun hond en gewenst gedrag te blijven stimuleren.

De begeleiding van dit proces valt en staat met het kunnen signaleren, uitleggen en aanpakken van de angel van het probleem. Je leert hoe je hierover communiceert en hoe je de vooruitgang kan monitoren. Daarnaast besteden we aandacht aan het creëren van een veilige (les)omgeving zodat iedereen gemotiveerd blijft om aan zichzelf en de uitdagingen te werken. Je lessen krijgen een bepaalde diepgang die mensen en honden weten te waarderen.

Het leven ná de opleiding

Na het succesvol afronden van de opleiding en het behalen van je examen ontvang je een certificaat en ben in staat om op een verantwoorde en veilige manier sportles te geven aan honden en mensen. Hier begint het eignelijk pas en daarom vertellen we je over de voordelen van de WOOFCAMP-licentie en wat je allemaal moet weten over het opstarten van je eigen bedrijf. 

Datum: vrijdag 14, zaterdag 15 & zondag 16 april 2023
Tijd*:
+/- 9:30-17:30 uur


Examen

Het examen bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Vooraf ingeleverde module- en huiswerkopdrachten. Ze moeten allen met een voldoende zijn beoordeeld.
  • Schriftelijk examen van 2 uur (meerkeuzevragen en open vragen)
  • Praktijk examen (het geven van een deel van een sportles)

Datum: zaterdag 13 mei 2023


Huiswerkopdrachten
Na afloop van elk opleidingsweekend krijg je huiswerkopdrachten mee. Deze opdrachten dien je op tijd in te leveren en tellen mee bij het behalen van je certificaat.

Tussentijdse ZOOM-bijeenkomsten
Tussen de modules door komen we op een doordeweekse avond samen via ZOOM voor een meeting van ca. 1,5 uur. Dit zijn de momenten waarop we interactief uitwisselen over de leerstof. Het is een vragen- en feedbackuurtje en tevens een stok achter de deur om de leerstof bij te houden en het doorlezen en verwerken van alles niet tot het laatste moment uit te stellen.

Aantal contacturen: 75 uur (alle weekendmodules + ZOOM-meetings)
Studietijd: circa 1 tot 1,5 uur per contactuur
SPPD punten: 12

* tijden zijn een indicatie en kunnen nog iets wijzigen.    

Wat zijn de kosten van de opleiding?


De opleiding wordt gegeven door onze docenten Marit Hendriksen, Karolien Lammens en Barbara Kuiper-Tomesen.

Lees meer over de docenten


AANMELDEN? of VRAGEN? Vul onderstaand formulier in!


Aanmeldformulier

Lees hier onze: algemene voorwaarden

Alle velden met * zijn verpilcht

  • Datum:start 18 feb 2023
  • Tijd :9:30-17:30
  • Locatie:Haarlem
  • Kosten:€ 1.750,00